Сподели своя опит, предай нататък

Уеб-базирана платформа за сътрудничество чрез обмен на творчески практики и успешен образователен опит

Archive for the month “февруари, 2012”

Е-проект „Божурчета разказват за Божурище“

Е-проект „Божурчета разказват за Божурище“ започва като част от  международен проект Lifelong Learning Transversal project, Web 2.0 European Resource Centre (143661-2008-UK-KA3-KA3MP), осъществен с помощта, подкрепата и ръководството на Департамента за информация и усъвършенстване на учители, гр. София.

Прочети повече…

Реклами

Деца обучават деца по химия в Гимназията*

„Смеси и химични съединения” бе темата на проведеното на 26.12.2011 г. извънкласно занятие в ПМГ „Проф. д-р Асен Златаров”. Целта на урока бе да се покаже как деца обучават деца на две нива в химичната наука – на първо ниво петокласници и следващо ниво седмокласници.

12 ученици от седми клас, изучаващи предмета „Химия”, обучиха 12 ученици от пети клас, които изучават „Човекът и природата”. По-големите помогнаха за разширяване на знанията и придобиване на нови практически умения у петокланиците. Децата бяха разделени по четирима в шест екипа, като всеки екип работеше с отделен таблет.

Преподавателите Радка Гетова и Теменужка Христова  бяха приготвили задачи от различно естество – експериментални, химични задачи, моделиране, попълване на интерактивната дъска на таблици с получени резултати. Включени бяха и проблемни задачи с цел развиване на съобразителността на учениците.

На занятието присъстваха директорът на учебното заведение Даниела Колева, старши експертът по химия и физика от РИО София област Илонка Славчева, колеги от други училища в общината.

*Източник: www.bot.bg

Допълнителна информация:http://www.balkanec.bg/interaktiven-urok-po-chovekyt-i-prirodata-dnes-v-pmgasen-zlatarov-2792.html

В конкурс за кариерно развитие участва ПМГ “ Акад. проф. д-р Асен Златаров“-гр. Ботевград

В изпълнение на НП  ,,Квалификация“, Дирекция ,,Квалификация и кариерно развитие“ на МОМН и НИОКСО организираха конкурс, в който ще участва сборен отбор на Софийска област, включително и 8 учители от ПМГ “ Акад. проф. д-р Асен Златаров“-гр. Ботевград. Ръководител на екипа е Стоянка Тонгова – ст. експерт по квалификация на педагогическите специалисти в РИО – София област.

Участниците от ПМГ „Акад. проф. д-р. Асен Златаров” ще премерят сили с ИКТ-темата: „Сподели своя опит, предай нататък: уеб-базирана платформа за сътрудничество чрез обмен на творчески практики и  успешен образователен  опит”.

Днес отборът воден от Директора на ПМГ  „Акад. проф. д-р. Асен Златаров”  Даниела Колева участва в workshop проведен в централата на Microsoft Bulgaria. Целият екип благодари за подкрепата на Теодора Върбанова – ръководител Образователни програми към Microsoft Bulgaria, която е и национален консултант по този проект.


За повече и по-пълна информация разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.org

Post Navigation