Сподели своя опит, предай нататък

Уеб-базирана платформа за сътрудничество чрез обмен на творчески практики и успешен образователен опит

Archive for the month “март, 2012”

Американска история и култура

Проектът „Американска история и култура“ е предназначен за часовете по СИП „Английски език“ – 11. – 12. клас. Проведен е в СОУ „Саво Ц. Савов“, гр. Пирдоп от г-жа Анастасия Димитрова.

Цели на проекта:

1. Създаване на  ясна представа  у учениците за връзката между език и култура

2. Подобряване на комуникацията.

3. Развиване на критическо мислене и способности за анализ.

 

Всички материали по проекта могат да бъдат разгледани на следната връзка:

Американска история и култура

 

Реклами

Логаритмична функция в GeoGebra среда

Проектът е осъществен в СОУ „Саво Ц. Савов“, гр. Пирдоп от г-жа Петя Спасова – преподавател по математика в училището.

Проектът запознава учениците с възможностите на GeoGebra за изчертаване на графики, основни техни трансформации и прилагане на графичен метод при решаване на някои уравнения.

Всички материали по проекта могат да бъдат разгледани на следната връзка:

ВКТ Логаритмична функция в GeoGebra среда

 

Урок биография в музея „Димчо Дебелянов“ в гр. Копривщица

Урокът е проведен в 11 клас на СОУ „Саво Ценов Савов“ , гр. Пирдоп от г-жа Райна Тотева.

Цели на урока:

Да се осветлят от различни аспекти образите на личността на човека и поета Димчо Дебелянов.

Всички материали и описание на дейностите са достъпни на следната връзка:

Урок биография в музея „Димчо Дебелянов“ в гр. Копривщица.

С книжка и мишка към училище

Бъдещите ученици на СОУ "Летец Христо Топракчиев".

„С книжка и мишка към училище“ е съвместен проект на СОУ „Летец Христо Топракчиев“, ОДЗ „Буратино“ и ОДЗ „Детелина“, гр. Божурище. Основната цел на проекта е обмен на добър педагогически  опит в областта на интегриране на информационните технологии в обучението, в частност софтуера Енвижън.Той се осъществява от учители в предучилищна група на двете детски заведения и начални учители от СОУ „Лет. Хр. Топракчиев“. Ръководител на проекта е г-жа Антоанета Миланова – един от първите трима апробатори на продукта в България и автор на първото научно изследване. (Деметра 2011г.,Международна конференция „ELDE“ СУ „Св. Климент Охридски“,Сборник научни доклади, с.302) Прочети повече…

Дискусионно студио

Г-жа Калинка Николова, преподавател по БЕЛ в СОУ „Летец Христо Топракчиев“, организира серия от уроци под формата на дискусионно студио в тясно сътрудничество с НЧ „Христо Ботев“, гр. Божурище. Студията предизвикаха не само интереса на педагозите в училището, но имаха и огромен обществен отзвук. Тази форма на обучение се оказа изключително интересна за учениците в гимназиален и прогимназиален етап. Възможността да покажат своите знания по определени теми, да изкажат мнение, да го защитят в дебат, провокира тяхната активност и  инициативност.  Прочети повече…

Смеси и химични съединения

image

Деца обучават деца по химия в Гимназията*

ПРЕГЛЕД НА СЛАЙДШОУТО
ИЗТЕГЛЯНЕ НА ВСИЧКИ

Цели:

Повишаване на ключовите компетенции на учениците по природни науки, които включват устойчива промяна в знанията, уменията и отношение на учениците, чрез прилагане на интерактивни методи на работа

Извънкласно занятие за изследване на веществата „Смеси и химични съединения” чрез използване на знания и опит на ученици под формата „Ученици обучават ученици” .

Научете повече за тази практика


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

 

Геометрични фигури и тела-обобщителен урок

Цели:

  • Повишаване активността на учениците при изучаване на учебния материал;
  • Показване на практическото приложение в различни области на реалния живот на получаваните знания;
  • Работа с иновативни средства-таблети и интерактивни дъски;
  • Използване на интерактивни методи на ИТ за създаване на интерес, положително

Научете повече за тази практика


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

 

Драматизация на старогръцки трагедии

Извънурочната дейност по БЕЛ – предизвикателство, което увлича. Предлагам драматизация на старогръцките трагедии „Прикованият Прометей” от Есхил и „Антигона” от Софокъл. Адаптирани текстове, описание на дейността, снимки.

Като резултат обещаваме знаещи ученици!

Петя Георгиева – учител по български език и литература

Научете повече за тази практика

Усъвършенстване на пунктуационните умения на учениците

Усъвършенстване на пунктуационните умения на учениците

Работя за повишаване на качеството на усвояване на пунктуацията от учениците като организирам интерактивна среда на работа и допълвам учебното съдържание със система от дейности за развиване на пунктуационната грамотност на учениците. Търся баланс между писмените и устните упражнения, което създава възможност за осмисляне на връзката интонация – пунктуация. Залагам на екипната работа. Акцентирам върху удоволствието на учениците от участието в учебния процес.

Татяна Кацарова – учител по български език и литература

Научете повече за тази практика

Зоопарк в компютърен кабинет

Проект „Зоопарк“ е проектно-базирано обучение за ученици от втори клас, което се провежда във ІІ-б клас от СОУ „Летец Христо Топракчиев“, гр. Божурище. Проектът е разработен от г-жа Невена Стефанова – начален учител в училището и класен ръководител на класа. Прочети повече…

Post Navigation