Сподели своя опит, предай нататък

Уеб-базирана платформа за сътрудничество чрез обмен на творчески практики и успешен образователен опит

Archive for the category “БЕЛ”

Пречистващата сила на водата и чистотата на човешките взаимоотношения

Петя Запрянова – учител по български език и литература, Петя Цекова – педагогически съветник

Човекът и водата са съдбовно свързани!clip_image002
Трябва да чуем гласа на водата, защото и тя като нас има памет!
Урок за доброто, за магията, за пречистването, за важната мисия на човека да съхрани водата, защото така съхранява живота.

Презентация на темата ->

Реклами

„Етрополе – люлка на творци”

clip_image002

Росица Василева – пом. директор и учител по български език и литература

Прилагане на проектния метод в обучението по БЕЛ-ЗИП-XI клас при обзор и анализ на творчеството на поети от Етрополе.

Чрез работа в екип да се мотивират и ангажират учениците да изследват, да наблюдават, да анализират и да обобщават своя опит и активни дейности, като получат крайни продукти.

Презентация на темата ->

За какво сме слепи днес!

clip_image002За какво сме слепи днес!

Петя Запрянова – учител по български език и литература, Петя Цекова – педагогически съветник

За какво сме слепи днес! – разговор за това, че виждаме с душите си. Дискусия за ценностите в живота, изява на лична позиция, провокиране на интерес към часовете по литература.

Представяме Ви един различен прочит на литературни произведения.

„Вашата планета е даже прекрасна, само че с мойте очи да я видите.”

Песен на Кристиян Григоров

Презентация на темата

„Ние всички излязохме от шинела на Гогол.” Достоевски

„Ние всички излязохме от шинела на Гогол.” Достоевски

clip_image002Петя Георгиева – учител по български език и литература

Как да създадем интерес към художествения текст, за „малкия човек”, за името, за диалога в литературата.

Предлагам ви четири стъпки за преподаване на повестта на М. В. Гогол „Шинел”

Презентация на темата

Урок биография в музея „Димчо Дебелянов“ в гр. Копривщица

Урокът е проведен в 11 клас на СОУ „Саво Ценов Савов“ , гр. Пирдоп от г-жа Райна Тотева.

Цели на урока:

Да се осветлят от различни аспекти образите на личността на човека и поета Димчо Дебелянов.

Всички материали и описание на дейностите са достъпни на следната връзка:

Урок биография в музея „Димчо Дебелянов“ в гр. Копривщица.

Дискусионно студио

Г-жа Калинка Николова, преподавател по БЕЛ в СОУ „Летец Христо Топракчиев“, организира серия от уроци под формата на дискусионно студио в тясно сътрудничество с НЧ „Христо Ботев“, гр. Божурище. Студията предизвикаха не само интереса на педагозите в училището, но имаха и огромен обществен отзвук. Тази форма на обучение се оказа изключително интересна за учениците в гимназиален и прогимназиален етап. Възможността да покажат своите знания по определени теми, да изкажат мнение, да го защитят в дебат, провокира тяхната активност и  инициативност.  Прочети повече…

Драматизация на старогръцки трагедии

Извънурочната дейност по БЕЛ – предизвикателство, което увлича. Предлагам драматизация на старогръцките трагедии „Прикованият Прометей” от Есхил и „Антигона” от Софокъл. Адаптирани текстове, описание на дейността, снимки.

Като резултат обещаваме знаещи ученици!

Петя Георгиева – учител по български език и литература

Научете повече за тази практика

Усъвършенстване на пунктуационните умения на учениците

Усъвършенстване на пунктуационните умения на учениците

Работя за повишаване на качеството на усвояване на пунктуацията от учениците като организирам интерактивна среда на работа и допълвам учебното съдържание със система от дейности за развиване на пунктуационната грамотност на учениците. Търся баланс между писмените и устните упражнения, което създава възможност за осмисляне на връзката интонация – пунктуация. Залагам на екипната работа. Акцентирам върху удоволствието на учениците от участието в учебния процес.

Татяна Кацарова – учител по български език и литература

Научете повече за тази практика

Е-проект „Божурчета разказват за Божурище“

Е-проект „Божурчета разказват за Божурище“ започва като част от  международен проект Lifelong Learning Transversal project, Web 2.0 European Resource Centre (143661-2008-UK-KA3-KA3MP), осъществен с помощта, подкрепата и ръководството на Департамента за информация и усъвършенстване на учители, гр. София.

Прочети повече…

В конкурс за кариерно развитие участва ПМГ “ Акад. проф. д-р Асен Златаров“-гр. Ботевград

В изпълнение на НП  ,,Квалификация“, Дирекция ,,Квалификация и кариерно развитие“ на МОМН и НИОКСО организираха конкурс, в който ще участва сборен отбор на Софийска област, включително и 8 учители от ПМГ “ Акад. проф. д-р Асен Златаров“-гр. Ботевград. Ръководител на екипа е Стоянка Тонгова – ст. експерт по квалификация на педагогическите специалисти в РИО – София област.

Участниците от ПМГ „Акад. проф. д-р. Асен Златаров” ще премерят сили с ИКТ-темата: „Сподели своя опит, предай нататък: уеб-базирана платформа за сътрудничество чрез обмен на творчески практики и  успешен образователен  опит”.

Днес отборът воден от Директора на ПМГ  „Акад. проф. д-р. Асен Златаров”  Даниела Колева участва в workshop проведен в централата на Microsoft Bulgaria. Целият екип благодари за подкрепата на Теодора Върбанова – ръководител Образователни програми към Microsoft Bulgaria, която е и национален консултант по този проект.


За повече и по-пълна информация разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.org

Post Navigation