Сподели своя опит, предай нататък

Уеб-базирана платформа за сътрудничество чрез обмен на творчески практики и успешен образователен опит

Archive for the category “Божурище”

Преброяване на върхове, ръбове и стени при призми и пирамиди

Тази учебна година Envision влезе в класните стаи на прогимназиален етап в СОУ „Летец Христо Топракчиев“. 

Урок по математика в 6. клас с г-жа Галя Василева и  GeoNextq, Envision, MS PowerPoint.

В урока са включени дейности като:

– преброяване на върхове, ръбове и стени на призми и пирамиди

– извеждане на формули, чрез които се пресмята броя им за n-ъгълна призма или пирамида в зависимост от n.

– Визуализиране на тела при конкретни стойности на n, а от конкретното към обобщението за произволни n.

– Приложение на формулите в задачи.

– Групова работа.

Всички материали от урока:  ИЗТЕГЛЯНЕ

ФОТОГАЛЕРИЯ

Приложение на знанията с Енвижън

Приложение на знанията с Енвижън

Математиката може да носи истинско удоволствие!

Математиката може да носи истинско удоволствие!

Реклами

Върху крилете на малките ракети

„Върху крилете на малките ракети“ е учебен проект, който се проведе с  ученици от ІV-б клас на СОУ „Летец Христо Топракчиев“ , с класен ръководител г-жа Антоанета Миланова. Целта проектобазираното обучение е да запознае учениците с историята и същността  на един малко популярен, но изключително успешен спорт  за България – авиомоделизъм и ракетомоделизъм.

Четвъртокласниците имаха възможността да научат повече за спорта и успехите, които той е извоювал за България от треньора на националния отбор з.м.с. Ангел Янков и световния шампион Андрей Янков. Прочети повече…

Клуб „ИТ Пилот“

Две години в СОУ „Летец Христо Топракчиев“ работи клуб по информационни технологии за ученици от начален етап „ИТ Пилоти“. Клубът се ръководи от г-жа Антоанета Миланова – главен начален учител в училището. Основните цели на работата в клуба са формиране у учениците на дигитални компетентности. Заниманията се провеждат в извън учебно време, един път седмично по два учебни часа и участието е доброволно. Това е начин, чрез който училището цели да компенсира липсата на часове по ЗИП Информационни технологии в начален етап. Прочети повече…

С книжка и мишка към училище

Бъдещите ученици на СОУ "Летец Христо Топракчиев".

„С книжка и мишка към училище“ е съвместен проект на СОУ „Летец Христо Топракчиев“, ОДЗ „Буратино“ и ОДЗ „Детелина“, гр. Божурище. Основната цел на проекта е обмен на добър педагогически  опит в областта на интегриране на информационните технологии в обучението, в частност софтуера Енвижън.Той се осъществява от учители в предучилищна група на двете детски заведения и начални учители от СОУ „Лет. Хр. Топракчиев“. Ръководител на проекта е г-жа Антоанета Миланова – един от първите трима апробатори на продукта в България и автор на първото научно изследване. (Деметра 2011г.,Международна конференция „ELDE“ СУ „Св. Климент Охридски“,Сборник научни доклади, с.302) Прочети повече…

Дискусионно студио

Г-жа Калинка Николова, преподавател по БЕЛ в СОУ „Летец Христо Топракчиев“, организира серия от уроци под формата на дискусионно студио в тясно сътрудничество с НЧ „Христо Ботев“, гр. Божурище. Студията предизвикаха не само интереса на педагозите в училището, но имаха и огромен обществен отзвук. Тази форма на обучение се оказа изключително интересна за учениците в гимназиален и прогимназиален етап. Възможността да покажат своите знания по определени теми, да изкажат мнение, да го защитят в дебат, провокира тяхната активност и  инициативност.  Прочети повече…

Зоопарк в компютърен кабинет

Проект „Зоопарк“ е проектно-базирано обучение за ученици от втори клас, което се провежда във ІІ-б клас от СОУ „Летец Христо Топракчиев“, гр. Божурище. Проектът е разработен от г-жа Невена Стефанова – начален учител в училището и класен ръководител на класа. Прочети повече…

Е-проект „Божурчета разказват за Божурище“

Е-проект „Божурчета разказват за Божурище“ започва като част от  международен проект Lifelong Learning Transversal project, Web 2.0 European Resource Centre (143661-2008-UK-KA3-KA3MP), осъществен с помощта, подкрепата и ръководството на Департамента за информация и усъвършенстване на учители, гр. София.

Прочети повече…

Post Navigation