Сподели своя опит, предай нататък

Уеб-базирана платформа за сътрудничество чрез обмен на творчески практики и успешен образователен опит

Archive for the category “Ботевград”

РЕШАВАНЕ НА ЗАДАЧИ, ВКЛЮЧВАЩИ ТРИГОНОМЕТРИЧНИ УРАВНЕНИЯ.

/Урок за упражнение, в който се използват учебни ресурси от Националния образователен портал/

Цели на проекта:

Чрез използване на ИКТ в часовете по математика да се онагледи учебният материал от темата: ТРИГОНОМЕТРИЧНИ ФУНКЦИИ с цел завладяване на учениците , повишаване на мотивацията за учене, стимулиране развитието на ключовите компетенции и умения, засилване на междупредметните връзки.

Даниела Пенкова-учител по математика в ПМГ”Акад.проф.д-р Асен Златров”, гр.Ботевград

Презентация на темата –>


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Реклами

Отбелязване на Международния ден на числото “Пи”

на 14.03. 2012г. в ПМГ” Акад. проф. д-р Асен Златаров”

Деня на числото пи. На 14. март 1989 г. американският физик Лари Шо организира първия годишен празник на математическата константа пи (3,14), тъй като датата, изписана по американския стандарт (3 месец, 14 ден) изобразява числото. clip_image002[1]

Всяка година оттогава световните учени отбелязват числото-икона с различни забавни традиции – рецитация на известните 22 514. знака след десетичната запетая на пи, приготвяне на пай (дума, която на английски език звучи като думата за „пи“) с тематична глазура.

Необходимост от този проект: Традиционните образователни практики не изграждат у учениците всички необходими умения за развитието им в днешното Информационно общество.Учебният процес трябва така да бъде организиран, че да помага на младите хора да се научат да решават комплексни проблеми в науката и реалния живот. Една от инициативите, като отговор на тези съвременни изисквания е : Отбелязването на Международния ден на числото “пи”.

Цели на проекта:

-Усъвършенстване на умението на учениците да използват езика на математическата символика;

– Стимулиране на личното развитие на учениците ;

-Стимулиране на активността и уменията на учениците да се справят с предизвикателства .

Даниела Пенкова и Нели Георгиева-учители по математика  в ПМГ”Акад.проф.д-р Асен Златров”, гр.Ботевград

Презентация на темата –>


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Училището – забавление или мъчение?!

Използването на новите информационни технологии, заедно с класическите методи на преподаване спомагат за реализиране на поставените цели и задачи на обучението по всеки предмет. Моето предложение е използвайки знанията по ИТ и обръщайки се към някои добре известни методи за допитване до масата като: анкети, интервюта, комуникации, работа в екип да създадем сайт под мотото: “Училището – забавление или мъчение”. Анализирайки резултатите от събраните данни да бъдем полезни за подобряване на образователно-възпитателния процес, за постигане на по-добри резултати и превръщане на училището в желана територия за ученика.

Основна цел: Да се провокират учениците да заемат гражданска позиция по въпроси свързани с тяхното обучение, да организират проучвания, да систематизират и презентират информация с възможностите на ИТ. Активизира се мисленето, създаването на web дизайнa задържа и ангажира вниманието на учениците. Познавателната им активност се повишава и чрез използването на даден софтуер.

Целеви групи: Конкретната целева група – ученици от 8 и 9 клас, анкетират ученици от цялото училище. На базата на тези анкети създават сайт, който обобщава данните. Правят предложения за подобряване на обучението в училище, споделят кое най – много ги натоварва в учебната програма и правят предложения за облекчаването и.

Партньори: Мисията на училището е даосигурява обучение на учениците в модерна образователна среда, позволяващаразкриване и развитие на творческия потенциал на учители и ученици. Ключовият фактор, който спомогна реализирането на Добрата практика еучилищното ръководство което създава условия и предпоставки заиновации в образователно-възпитателния процес, осигурява материално-техническа база, квалификационна дейност и контрол.

Изготвил: Десислава Ангелова

good practice.ppt

За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Училищен обмен Ботевград-Фумане, обл. Верона, Италия

Преглед на албум

School exchange Bulgaria-Italy

ПРЕГЛЕД НА СЛАЙДШОУТО
ИЗТЕГЛЯНЕ НА ВСИЧКИ

В периода от 29.03 до 02.04 2012 година ученици от ПМГ “Акад. проф. д-р Асен Златаров” посетиха италианските си приятели от град Фумане, област Верона. Партньорското училище е за обучение на деца в първа степен на средното образование в Италия и носи името “Бартоломео Лоренци”. Именно в него бяха посрещнати ботевградските гимназисти, като домакините бяха подготвили кратка презентация за Фумане и училището, в което учат. От своя страна, българските ученици също представиха страната си, столицата София, родния си град и училище чрез видеоматериали и презентации. Семействата на учениците – домакини се бяха погрижили запознанството между младежите да премине в топла и непринудена обстановка, като бяха приготвили сандвичи и домашни сладкиши.

Целият престой на българската група беше организиран по график с различни мероприятия. Посетиха се градовете Венеция и Верона, където учениците видяха много забележителности и исторически обекти и бяха запленени от красотата и уникалната архитектурата на тези градове. Те се потопиха в неповторимата атмосфера на емблематични за Италия места като площад Сан Марко, двореца на Дожите, мостът на въздишките, мостът Риалто, реката Адидже, къщата на Жулиета и Арена ди Верона (място за грандиозни спектакли на световни знаменитости).

В програмата имаше още: часове за много снимки, игри, занимания с мини-роботи, разходка край най-голямото езеро в Италия – Лаго ди Гарда.

Своите впечатления учениците обобщиха в презентации. Посещението приключи с прощално парти, на което присъстваха и родителите – домакини.

По време на престоя се създадоха много емоционални запознанства и всички младежи очакват с нетърпение връщането на визитата от италианска страна в края на месец май.

Научете повече за тази практика


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Виртуално пътешествие в европейските столици

Преглед на албум

Виртуално пътешествие

ПРЕГЛЕД НА СЛАЙДШОУТО
ИЗТЕГЛЯНЕ НА ВСИЧКИ

Урокът е обобщение на темата “Виртуално пътешествие в столиците на балканските държави”, първи модул от занятията на Клуб “Виртуално пътешествие в европейските столици” към проект за извънкласна и извънучилищна дейност “Успех” при ПМГ “Акад. проф. д-р Асен Златаров” град Ботевград с ръководител Диана Ганева. Клубът работи в областта “Комуникативни умения на английски език” В продължение на 12 учебни часа участниците в проекта пропътуваха виртуално хиляди километри, посетиха столиците на Балканските държави и участваха в учебна екскурзия до София, с цел запознаване със забележителностите на нашата столица. По време на обобщителния урок, натрупаните знания и впечатления те споделиха в разкази за забележителностите на посетените места, изложиха в презентации, албуми със снимки от местата, които самите те или техни приятели са посещавали реално.Учениците работиха в екипи.Всеки екип представи избраните от него столици.

Екип 1 представи Атина, Букурещ,Тирана, Анкара и мегаполиса Истанбул.

Екип 2 представи Белград, Прищина, Загреб и Любляна.

Екип 3 представи Скопие Подгорица и Сараево.

Предварително на всички ученици беше поставена задача да изработят Power Point презентация за столицата на България, София. След като те бяха разгледани и обсъдени, бяха избрани най-интересните материали и в часа беше направена обща презентация. Ученикът Светлин Йотов, заедно с представители на всички екипи, изработи презентацията, която представяме тук. Учениците бяха разделени на групи по 3-4 човека( броят на участниците в групата за извънкласни и извънучебни занятия е 14). Всяка група имаше за задача да представи интересни факти за определени столици на балканските страни чрез разказ, снимки, виртуално пътешествие в различни сайтове със статии, снимки и видео материали. Всеки участник в проекта получи по една папка с разпечатани всички материали ,предварително представени от учениците в Microsoft Word Document. Авторските снимки на учениците и техните приятели, от местата, които са посещавали, бяха събрани в албум.

Накрая обобщаващото занятие на тема: “Виртуално пътешествие в Балканските столици” завърши с почерпка с типични балкански лакомства.

Научете повече за тази практика

Отразяване на проекта: тук и тук


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Смеси и химични съединения

image

Деца обучават деца по химия в Гимназията*

ПРЕГЛЕД НА СЛАЙДШОУТО
ИЗТЕГЛЯНЕ НА ВСИЧКИ

Цели:

Повишаване на ключовите компетенции на учениците по природни науки, които включват устойчива промяна в знанията, уменията и отношение на учениците, чрез прилагане на интерактивни методи на работа

Извънкласно занятие за изследване на веществата „Смеси и химични съединения” чрез използване на знания и опит на ученици под формата „Ученици обучават ученици” .

Научете повече за тази практика


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

 

Геометрични фигури и тела-обобщителен урок

Цели:

  • Повишаване активността на учениците при изучаване на учебния материал;
  • Показване на практическото приложение в различни области на реалния живот на получаваните знания;
  • Работа с иновативни средства-таблети и интерактивни дъски;
  • Използване на интерактивни методи на ИТ за създаване на интерес, положително

Научете повече за тази практика


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

 

Деца обучават деца по химия в Гимназията*

„Смеси и химични съединения” бе темата на проведеното на 26.12.2011 г. извънкласно занятие в ПМГ „Проф. д-р Асен Златаров”. Целта на урока бе да се покаже как деца обучават деца на две нива в химичната наука – на първо ниво петокласници и следващо ниво седмокласници.

12 ученици от седми клас, изучаващи предмета „Химия”, обучиха 12 ученици от пети клас, които изучават „Човекът и природата”. По-големите помогнаха за разширяване на знанията и придобиване на нови практически умения у петокланиците. Децата бяха разделени по четирима в шест екипа, като всеки екип работеше с отделен таблет.

Преподавателите Радка Гетова и Теменужка Христова  бяха приготвили задачи от различно естество – експериментални, химични задачи, моделиране, попълване на интерактивната дъска на таблици с получени резултати. Включени бяха и проблемни задачи с цел развиване на съобразителността на учениците.

На занятието присъстваха директорът на учебното заведение Даниела Колева, старши експертът по химия и физика от РИО София област Илонка Славчева, колеги от други училища в общината.

*Източник: www.bot.bg

Допълнителна информация:http://www.balkanec.bg/interaktiven-urok-po-chovekyt-i-prirodata-dnes-v-pmgasen-zlatarov-2792.html

В конкурс за кариерно развитие участва ПМГ “ Акад. проф. д-р Асен Златаров“-гр. Ботевград

В изпълнение на НП  ,,Квалификация“, Дирекция ,,Квалификация и кариерно развитие“ на МОМН и НИОКСО организираха конкурс, в който ще участва сборен отбор на Софийска област, включително и 8 учители от ПМГ “ Акад. проф. д-р Асен Златаров“-гр. Ботевград. Ръководител на екипа е Стоянка Тонгова – ст. експерт по квалификация на педагогическите специалисти в РИО – София област.

Участниците от ПМГ „Акад. проф. д-р. Асен Златаров” ще премерят сили с ИКТ-темата: „Сподели своя опит, предай нататък: уеб-базирана платформа за сътрудничество чрез обмен на творчески практики и  успешен образователен  опит”.

Днес отборът воден от Директора на ПМГ  „Акад. проф. д-р. Асен Златаров”  Даниела Колева участва в workshop проведен в централата на Microsoft Bulgaria. Целият екип благодари за подкрепата на Теодора Върбанова – ръководител Образователни програми към Microsoft Bulgaria, която е и национален консултант по този проект.


За повече и по-пълна информация разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.org

Post Navigation