Сподели своя опит, предай нататък

Уеб-базирана платформа за сътрудничество чрез обмен на творчески практики и успешен образователен опит

Archive for the category “Етрополе”

Пречистващата сила на водата и чистотата на човешките взаимоотношения

Петя Запрянова – учител по български език и литература, Петя Цекова – педагогически съветник

Човекът и водата са съдбовно свързани!clip_image002
Трябва да чуем гласа на водата, защото и тя като нас има памет!
Урок за доброто, за магията, за пречистването, за важната мисия на човека да съхрани водата, защото така съхранява живота.

Презентация на темата ->

Реклами

„Етрополе – люлка на творци”

clip_image002

Росица Василева – пом. директор и учител по български език и литература

Прилагане на проектния метод в обучението по БЕЛ-ЗИП-XI клас при обзор и анализ на творчеството на поети от Етрополе.

Чрез работа в екип да се мотивират и ангажират учениците да изследват, да наблюдават, да анализират и да обобщават своя опит и активни дейности, като получат крайни продукти.

Презентация на темата ->

ХИМИЯТА ОКОЛО НАС – „Съд над тежките метали”

Нина Александрова – Учител по химия и здравно образование

clip_image002Цикъл от обобщителни уроци към раздел „Метали от IV-VI периоди”. Техниките за активно и интерактивно обучение, приложени в проекта, са: Делова игра „Съд над тежките метали: Тежките метали – приятел или враг” с прилагане и на учебна дискусия по темата „Използване на тежките метали и тяхното влияние върху здравето на човека и околната среда”.

Презентация на темата ->

Лабораторното упражнение

Венета Тодорова – учител по биология и здравно образование

clip_image002Педагогическа технология на лабораторно упражнение по биология и здравно образование – 7 клас.

Лабораторният експеримент с неговите възможности за организацията и структурирането му така, че да се осигурят учебно-познавателни постижения, отговарящи на ДОИ.

Презентация на темата

За какво сме слепи днес!

clip_image002За какво сме слепи днес!

Петя Запрянова – учител по български език и литература, Петя Цекова – педагогически съветник

За какво сме слепи днес! – разговор за това, че виждаме с душите си. Дискусия за ценностите в живота, изява на лична позиция, провокиране на интерес към часовете по литература.

Представяме Ви един различен прочит на литературни произведения.

„Вашата планета е даже прекрасна, само че с мойте очи да я видите.”

Песен на Кристиян Григоров

Презентация на темата

Мраморна хартия

clip_image002[1]Мраморна хартия

Николай Георгиев – учител по изобразително изкуство

Една живописна техника, чрез която всяка детска рисунка се превръща в уникат.

Вижте на живо

Презентация на темата

„Ние всички излязохме от шинела на Гогол.” Достоевски

„Ние всички излязохме от шинела на Гогол.” Достоевски

clip_image002Петя Георгиева – учител по български език и литература

Как да създадем интерес към художествения текст, за „малкия човек”, за името, за диалога в литературата.

Предлагам ви четири стъпки за преподаване на повестта на М. В. Гогол „Шинел”

Презентация на темата

Драматизация на старогръцки трагедии

Извънурочната дейност по БЕЛ – предизвикателство, което увлича. Предлагам драматизация на старогръцките трагедии „Прикованият Прометей” от Есхил и „Антигона” от Софокъл. Адаптирани текстове, описание на дейността, снимки.

Като резултат обещаваме знаещи ученици!

Петя Георгиева – учител по български език и литература

Научете повече за тази практика

Усъвършенстване на пунктуационните умения на учениците

Усъвършенстване на пунктуационните умения на учениците

Работя за повишаване на качеството на усвояване на пунктуацията от учениците като организирам интерактивна среда на работа и допълвам учебното съдържание със система от дейности за развиване на пунктуационната грамотност на учениците. Търся баланс между писмените и устните упражнения, което създава възможност за осмисляне на връзката интонация – пунктуация. Залагам на екипната работа. Акцентирам върху удоволствието на учениците от участието в учебния процес.

Татяна Кацарова – учител по български език и литература

Научете повече за тази практика

Post Navigation