Сподели своя опит, предай нататък

Уеб-базирана платформа за сътрудничество чрез обмен на творчески практики и успешен образователен опит

Archive for the category “ИТ”

Училището – забавление или мъчение?!

Използването на новите информационни технологии, заедно с класическите методи на преподаване спомагат за реализиране на поставените цели и задачи на обучението по всеки предмет. Моето предложение е използвайки знанията по ИТ и обръщайки се към някои добре известни методи за допитване до масата като: анкети, интервюта, комуникации, работа в екип да създадем сайт под мотото: “Училището – забавление или мъчение”. Анализирайки резултатите от събраните данни да бъдем полезни за подобряване на образователно-възпитателния процес, за постигане на по-добри резултати и превръщане на училището в желана територия за ученика.

Основна цел: Да се провокират учениците да заемат гражданска позиция по въпроси свързани с тяхното обучение, да организират проучвания, да систематизират и презентират информация с възможностите на ИТ. Активизира се мисленето, създаването на web дизайнa задържа и ангажира вниманието на учениците. Познавателната им активност се повишава и чрез използването на даден софтуер.

Целеви групи: Конкретната целева група – ученици от 8 и 9 клас, анкетират ученици от цялото училище. На базата на тези анкети създават сайт, който обобщава данните. Правят предложения за подобряване на обучението в училище, споделят кое най – много ги натоварва в учебната програма и правят предложения за облекчаването и.

Партньори: Мисията на училището е даосигурява обучение на учениците в модерна образователна среда, позволяващаразкриване и развитие на творческия потенциал на учители и ученици. Ключовият фактор, който спомогна реализирането на Добрата практика еучилищното ръководство което създава условия и предпоставки заиновации в образователно-възпитателния процес, осигурява материално-техническа база, квалификационна дейност и контрол.

Изготвил: Десислава Ангелова

good practice.ppt

За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Реклами

Клуб „ИТ Пилот“

Две години в СОУ „Летец Христо Топракчиев“ работи клуб по информационни технологии за ученици от начален етап „ИТ Пилоти“. Клубът се ръководи от г-жа Антоанета Миланова – главен начален учител в училището. Основните цели на работата в клуба са формиране у учениците на дигитални компетентности. Заниманията се провеждат в извън учебно време, един път седмично по два учебни часа и участието е доброволно. Това е начин, чрез който училището цели да компенсира липсата на часове по ЗИП Информационни технологии в начален етап. Прочети повече…

Училищен обмен Ботевград-Фумане, обл. Верона, Италия

Преглед на албум

School exchange Bulgaria-Italy

ПРЕГЛЕД НА СЛАЙДШОУТО
ИЗТЕГЛЯНЕ НА ВСИЧКИ

В периода от 29.03 до 02.04 2012 година ученици от ПМГ “Акад. проф. д-р Асен Златаров” посетиха италианските си приятели от град Фумане, област Верона. Партньорското училище е за обучение на деца в първа степен на средното образование в Италия и носи името “Бартоломео Лоренци”. Именно в него бяха посрещнати ботевградските гимназисти, като домакините бяха подготвили кратка презентация за Фумане и училището, в което учат. От своя страна, българските ученици също представиха страната си, столицата София, родния си град и училище чрез видеоматериали и презентации. Семействата на учениците – домакини се бяха погрижили запознанството между младежите да премине в топла и непринудена обстановка, като бяха приготвили сандвичи и домашни сладкиши.

Целият престой на българската група беше организиран по график с различни мероприятия. Посетиха се градовете Венеция и Верона, където учениците видяха много забележителности и исторически обекти и бяха запленени от красотата и уникалната архитектурата на тези градове. Те се потопиха в неповторимата атмосфера на емблематични за Италия места като площад Сан Марко, двореца на Дожите, мостът на въздишките, мостът Риалто, реката Адидже, къщата на Жулиета и Арена ди Верона (място за грандиозни спектакли на световни знаменитости).

В програмата имаше още: часове за много снимки, игри, занимания с мини-роботи, разходка край най-голямото езеро в Италия – Лаго ди Гарда.

Своите впечатления учениците обобщиха в презентации. Посещението приключи с прощално парти, на което присъстваха и родителите – домакини.

По време на престоя се създадоха много емоционални запознанства и всички младежи очакват с нетърпение връщането на визитата от италианска страна в края на месец май.

Научете повече за тази практика


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Виртуално пътешествие в европейските столици

Преглед на албум

Виртуално пътешествие

ПРЕГЛЕД НА СЛАЙДШОУТО
ИЗТЕГЛЯНЕ НА ВСИЧКИ

Урокът е обобщение на темата “Виртуално пътешествие в столиците на балканските държави”, първи модул от занятията на Клуб “Виртуално пътешествие в европейските столици” към проект за извънкласна и извънучилищна дейност “Успех” при ПМГ “Акад. проф. д-р Асен Златаров” град Ботевград с ръководител Диана Ганева. Клубът работи в областта “Комуникативни умения на английски език” В продължение на 12 учебни часа участниците в проекта пропътуваха виртуално хиляди километри, посетиха столиците на Балканските държави и участваха в учебна екскурзия до София, с цел запознаване със забележителностите на нашата столица. По време на обобщителния урок, натрупаните знания и впечатления те споделиха в разкази за забележителностите на посетените места, изложиха в презентации, албуми със снимки от местата, които самите те или техни приятели са посещавали реално.Учениците работиха в екипи.Всеки екип представи избраните от него столици.

Екип 1 представи Атина, Букурещ,Тирана, Анкара и мегаполиса Истанбул.

Екип 2 представи Белград, Прищина, Загреб и Любляна.

Екип 3 представи Скопие Подгорица и Сараево.

Предварително на всички ученици беше поставена задача да изработят Power Point презентация за столицата на България, София. След като те бяха разгледани и обсъдени, бяха избрани най-интересните материали и в часа беше направена обща презентация. Ученикът Светлин Йотов, заедно с представители на всички екипи, изработи презентацията, която представяме тук. Учениците бяха разделени на групи по 3-4 човека( броят на участниците в групата за извънкласни и извънучебни занятия е 14). Всяка група имаше за задача да представи интересни факти за определени столици на балканските страни чрез разказ, снимки, виртуално пътешествие в различни сайтове със статии, снимки и видео материали. Всеки участник в проекта получи по една папка с разпечатани всички материали ,предварително представени от учениците в Microsoft Word Document. Авторските снимки на учениците и техните приятели, от местата, които са посещавали, бяха събрани в албум.

Накрая обобщаващото занятие на тема: “Виртуално пътешествие в Балканските столици” завърши с почерпка с типични балкански лакомства.

Научете повече за тази практика

Отразяване на проекта: тук и тук


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

С книжка и мишка към училище

Бъдещите ученици на СОУ "Летец Христо Топракчиев".

„С книжка и мишка към училище“ е съвместен проект на СОУ „Летец Христо Топракчиев“, ОДЗ „Буратино“ и ОДЗ „Детелина“, гр. Божурище. Основната цел на проекта е обмен на добър педагогически  опит в областта на интегриране на информационните технологии в обучението, в частност софтуера Енвижън.Той се осъществява от учители в предучилищна група на двете детски заведения и начални учители от СОУ „Лет. Хр. Топракчиев“. Ръководител на проекта е г-жа Антоанета Миланова – един от първите трима апробатори на продукта в България и автор на първото научно изследване. (Деметра 2011г.,Международна конференция „ELDE“ СУ „Св. Климент Охридски“,Сборник научни доклади, с.302) Прочети повече…

Смеси и химични съединения

image

Деца обучават деца по химия в Гимназията*

ПРЕГЛЕД НА СЛАЙДШОУТО
ИЗТЕГЛЯНЕ НА ВСИЧКИ

Цели:

Повишаване на ключовите компетенции на учениците по природни науки, които включват устойчива промяна в знанията, уменията и отношение на учениците, чрез прилагане на интерактивни методи на работа

Извънкласно занятие за изследване на веществата „Смеси и химични съединения” чрез използване на знания и опит на ученици под формата „Ученици обучават ученици” .

Научете повече за тази практика


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

 

Геометрични фигури и тела-обобщителен урок

Цели:

  • Повишаване активността на учениците при изучаване на учебния материал;
  • Показване на практическото приложение в различни области на реалния живот на получаваните знания;
  • Работа с иновативни средства-таблети и интерактивни дъски;
  • Използване на интерактивни методи на ИТ за създаване на интерес, положително

Научете повече за тази практика


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

 

Е-проект „Божурчета разказват за Божурище“

Е-проект „Божурчета разказват за Божурище“ започва като част от  международен проект Lifelong Learning Transversal project, Web 2.0 European Resource Centre (143661-2008-UK-KA3-KA3MP), осъществен с помощта, подкрепата и ръководството на Департамента за информация и усъвършенстване на учители, гр. София.

Прочети повече…

В конкурс за кариерно развитие участва ПМГ “ Акад. проф. д-р Асен Златаров“-гр. Ботевград

В изпълнение на НП  ,,Квалификация“, Дирекция ,,Квалификация и кариерно развитие“ на МОМН и НИОКСО организираха конкурс, в който ще участва сборен отбор на Софийска област, включително и 8 учители от ПМГ “ Акад. проф. д-р Асен Златаров“-гр. Ботевград. Ръководител на екипа е Стоянка Тонгова – ст. експерт по квалификация на педагогическите специалисти в РИО – София област.

Участниците от ПМГ „Акад. проф. д-р. Асен Златаров” ще премерят сили с ИКТ-темата: „Сподели своя опит, предай нататък: уеб-базирана платформа за сътрудничество чрез обмен на творчески практики и  успешен образователен  опит”.

Днес отборът воден от Директора на ПМГ  „Акад. проф. д-р. Асен Златаров”  Даниела Колева участва в workshop проведен в централата на Microsoft Bulgaria. Целият екип благодари за подкрепата на Теодора Върбанова – ръководител Образователни програми към Microsoft Bulgaria, която е и национален консултант по този проект.


За повече и по-пълна информация разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.org

Post Navigation