Сподели своя опит, предай нататък

Уеб-базирана платформа за сътрудничество чрез обмен на творчески практики и успешен образователен опит

Archive for the category “Пирдоп”

Американска история и култура

Проектът „Американска история и култура“ е предназначен за часовете по СИП „Английски език“ – 11. – 12. клас. Проведен е в СОУ „Саво Ц. Савов“, гр. Пирдоп от г-жа Анастасия Димитрова.

Цели на проекта:

1. Създаване на  ясна представа  у учениците за връзката между език и култура

2. Подобряване на комуникацията.

3. Развиване на критическо мислене и способности за анализ.

 

Всички материали по проекта могат да бъдат разгледани на следната връзка:

Американска история и култура

 

Реклами

Логаритмична функция в GeoGebra среда

Проектът е осъществен в СОУ „Саво Ц. Савов“, гр. Пирдоп от г-жа Петя Спасова – преподавател по математика в училището.

Проектът запознава учениците с възможностите на GeoGebra за изчертаване на графики, основни техни трансформации и прилагане на графичен метод при решаване на някои уравнения.

Всички материали по проекта могат да бъдат разгледани на следната връзка:

ВКТ Логаритмична функция в GeoGebra среда

 

Урок биография в музея „Димчо Дебелянов“ в гр. Копривщица

Урокът е проведен в 11 клас на СОУ „Саво Ценов Савов“ , гр. Пирдоп от г-жа Райна Тотева.

Цели на урока:

Да се осветлят от различни аспекти образите на личността на човека и поета Димчо Дебелянов.

Всички материали и описание на дейностите са достъпни на следната връзка:

Урок биография в музея „Димчо Дебелянов“ в гр. Копривщица.

Post Navigation